Městský společenský dům v Kolíně, Zámecká 109, 280 02 Kolín 1
tel.: 731 478 419

Městský společenský dům v Kolíně

Předprodej vstupenek
PO - PÁ, 8 - 16
731 478 419
Akce tento měsíc
Po
1
 
8
 
15
 
22
 
29
 
Út
2
 
9
 
16
 
23
 
30
 
St
3
 
10
 
17
 
24
 
31
 
Čt
4
 
11
 
18
 
25
 
 
5
 
12
 
19
 
26
 
 
So
6
 
13
 
20
 
27
 
 
Ne
7
 
14
 
21
 
28
 
 

Výpis akcí

Nabídka notových materiálů, hudeb. literatury a spolupráce s Kolínskou filharmonií, Měst. hudbou Fr. Kmocha a Klubu přátel Fr. Kmocha.

Na základě převzetí pozůstalostí hudebníků jako například Jos.Novák,čl. FOK, dirigent Městské hudby Františka Kmocha ( MHFK ), Jan Kalenský - kapelník z Jičína, Zd. Deršák - konc.mistr orch. Smetanova divadla, dirigent Kolínské filharmonie ( KF ), Lad. Josef - ředitel LŠU Kolín, dirigent KF ( poslední též členové lázeň. orchestru v Poděbradech ) Vám nabízíme možnost z těchto materiálů čerpat.

 1. Literatura - pedagogika, teorie, interpreti, skladatelé, slovníky.

 2. Hudební materiály - housle solo, housle a klavír, čelo a klavír, dueta, tria a další komor. seskupení, literatura pro lesní roh /dueta, tria, kvarteta/, věžní hudba /žestě/.

  Nutno si sjednat schůzku s archivářem a materiál si vybrat /není zkatalogizováno/

  a) zapůjčit na dobu určitou /sám si rozmnožit/
  b) nechat vykopírovat pracovníkem Měst.společ.střed.za cenu

  veřejné kopírky:

  A4 - 2 Kč - oboustr. 3 Kč
  A3 - 3 Kč - oboustr. 5 Kč

 3. Nabídka skladeb Fr. Kmocha pro dech. orchestry - nejlépe prostřednictvím kolektivního členství v klubu přátel Fr. Kmocha, kde za jednorázový člen. příspěvek 300 Kč obdržíte materiály o F.K. včetně podkladů pro konferenci, dále 2 CD MHFK, sadu 10 pochodů F.K. pro velký dech. orchestr (arr.J.Zeman ), sadu pochodů pro střední DO ( arr.I.Fišer ) s možností doobjednat jednotlivé nástroje. Součástí je i seznam skladeb Fr. Kmocha

 4. Možnost čerpat po dohodě s dirigenty z archivu MHFK i KF - seznam na požádání zašlu - pokud požádáte o vykopírování (platí pro bod 3) i 4) opět za cenu veřej.kopírky.)

Při této příležitosti nabízíme možnost stát se členem KF nebo MHFK - oba orchestry rozšiřují obsazení.

Zkušební dny: KF - pondělí dle prac.plánů - zač. 17.30 - 20.15 sál MSD (Kulturák vedle radnice).
Dirigent Ivan Fišer, absolvent AMU.
MHFK - čtvrtek 17.00 - 20.15 sál Domu dětí a mládeže (Zámecká)
Dirigenti: Mil.Bulín - býv.šéfdirigent Posád.hudby Praha
Jan Bubák - student AMU.

Oba orchestry pořádají jarní a podzimní koncerty, KF též vánoční ( J.J. Ryba ). MHFK se účastní Kmoch. Kolína, pořádá soustředění, zahraniční zájezdy a koncertuje dle požadavků pořadatelů či potřeb města.

Kontaktní místa:

Kolek. členství v KPFK: Hana Zrůstová - mob. 724961557
e-mail : zrustová.h@seznam.cz
Masarykova 823,Kolín II. 28002

Notové materiály, literatura: Pavel Severa - tel. 321724005
mob. 606260969
e-mail : leos.severa@mukolin.cz

Na Magistrále 739, Kolín II. 28002
Členství v KF: Jaromír Pitelka - mob. 723075537
e-mail : jaromirpitelka@seznam.cz

Na Magistrále 799, Kolín II.
Členství v MHFK: Jitka Křičková - mob. 606316105
e-mail : jitka.krickova@centrum.cz

Sendražice, Ke sportovišti 528, Kolín IX.28002 

Všechny muzikanty zdraví
Pavel Severa
archivář KF a pomocník archiváře MHFK

Kolínská filharmonie

dirigent : Ivan Fišer

Lubomír HUKA Suita pro smyčcový orchestr D-dur 

I. Introdukce

II. Polonese

III. Sousedská

IV. Romance

V. Finale

Kolínský rodák Lubomír HUKA ( nar. 1935 ) je profesně strojním inženýrem. Po celý život působil na Střední průmyslové škole v Kolíně, nejprve jako učitel odborných předmětů, zástupce ředitele a později jako ředitel školy.

V sedmi letech se začal učit hrát na housle u různých kolínských učitelů hudby. Trvalý vztah k hudbě získal až v žákovském orchestru na měšťanské škole. Tehdy se také naučil hrát na violu. V houslové hře se zdokonaloval během vysokoškolských studií v Praze soukromě u prof. Bedřicha Voldána. Kromě obou smyčcových nástrojů se sám naučil hře na trubku a v 19 let hrál v Městské hudbě Františka Kmocha.

V roce 1950 se stal členem Kolínské filharmonie a jako první violista je jím dosud. Je zakládajícím členem kolínského komorního souboru Collegium musicum a aktivně v něm působí dodnes.

V hudební kompozici je samoukem. Je autorem četných drobných skladeb a řady úprav známých melodií a kolínská veřejnost se s nimi seznamuje při pravidelných vystoupeních kvarteta Collegia. Další skladby, jako mužské, ženské i smíšené sbory, koncertní dueta, flétnový kvintet, flétnové variace nebo melodie pro violoncello dosud čekají na veřejné provedení.

Hukovu rozsáhlejší skladbu ? Suitu D-dur pro smyčcový orchestr napsal k 750. výročí založení města Kolína. Tato měla být provedena na koncertu KF k tomuto výročí. K tomu bohužel nedošlo ( ne vinnou Kolínské filharmonie či autora ) a tak se skladba dočkala svého uvedení s ročním zpožděním.

Lubomír HUKA Sinfonia in Es

K této své skladbě autor uvádí : ? Sinfonia in Es patří svým vznikem mezi moje prvotiny, které jsem se snažil napsat v letech 1953 ? 1955. Tehdy jsem přímo nekriticky obdivoval starou klasickou hudbu z osmnáctého století a ve svých skladatelských pokusech jsem se snažil klasický sloh napodobovat. Později jsem většinu těchto pokusů ( obvykle nedokončených nebo napsaných v jednom hlase ) vyhodil. Nechal jsem si jenom náčrtky ke třem divertimentům, koncertu pro lesní roh a k této symfonii. K náčrtku symfonie jsem se vrátil o vánocích 2008 a celou skladbu úplně přepracoval. Změnil jsem proti původnímu záměru instrumentaci a pozměnil některé motivy. S prací jsem byl hotov 6. ledna 2009 ve 21 hodin a asi 40 minut.

Jiří Jaroch: Předehra k dramatu

Jde o dílo autora, který od útlého mládí žil v Kolíně, kde jeho otec byl odborným učitelem na zálabské a později ředitelem. Dílo bylo věnováno autorem Kolínské filharmonii, která je poprvé uvedla v roce 1967 pod taktovkou tehdejšího dirigenta Ladislava Josefa. Současný dirigent Ivan Fišer skladbu uvedl s KF v roce 1980.

Jiří Jaroch se narodil 23.9.1920 ve Smilkově u Votic, ale od útlého mládí žil v Kolíně, kde jeho otec byl odborným učitelem a později ředitelem na zálabské měšťance.

I když Jiří Jaroch vzpomínal na Kolín a své mládí jen v oblasti hudby, my na něj vzpomínáme také jako na Sokola a zdatného sportovce, který reprezentoval kolínskou atletiku závodně ve skoku vysokém. Otec, učitel, byl vzdělavatelem sokolského Sokola a jeho pouť sokolského činovníka skončila v období okupace na gestapu a v koncentračním táboře. Sám Jiří Jaroch stál vždy v pozici svobodného demokrata a měl s tím najednou, v době totality, velké potíže.

Jiří Jaroch studoval kompozici na pražské konzervatoři u Jaroslava Řídkého. Hrál na violu v divadelním orchestru a od roku 1952 působil jako dramaturg a hudební redaktor v pražském rozhlase.

Ve své výhradně instrumentální tvorbě dospěl záhy od tradičního projevu, blízkého slohu J. Řídkého, k tektonicky velkorysému a myšlenkově vytříbenému hudebnímu vyjadřování, poučenému slohem Prokofjevovým a Šostakovičovým, a přitom osobitě vyhraněnému. Jiří Jaroch zemřel v Praze 30.12.1986 ve věku 66 let.

Z rozsáhlého skladatelova díla uvedla KF Předehru k baletu, dílko, které autor věnoval Kolínské filharmonii a jejímu tehdejšímu dirigentovi a svému učiteli houslí na kolínské hudební škole Ladislavu Josefovi. V listopadu 1967 zazněla tato předehra poprvé pod Josefovou taktovkou. Později byla znovu provedena pod vedením Zdeňka Deršáka ( 1972 ) a v roce 1980 skladbu nastudovala a provedla Kolínská filharmonie pod taktovkou současného dirigenta Ivana Fišera. Existuje i profesionální nahrávka.

Předehra k dramatu má vážný úvod, především smyčců, místy unisono, který je náhle, s výraznou kontrastností, vystřídán energickým a prudkým briem, jež až v závěrečných taktech se vrací k původnímu tématu, zachovávajíc i zde energičnost a průraznost.